SUS - status

Vi har siden 1993 haft den højeste sundhedsstatus – Rød SPF – på Avlscenter Rønshauge og har dermed en af de bedste historikker i DK

Ejendom

CHR-nummer

Dyrekategorier

E_rapport fra Avlsrapporten

SUS-sundhedsstatus

Rønshauge 022458 YY, DD, LL Klik her 22458 Klik her
Rønshauge 2 (Gudsø) 029151 LY, YL, DY, YD Klik her 29151 Klik her
Petersminde 073378 Produktionsdyr, smågrise, sopolte Klik her Klik her

I Danmark har vi et Gis-kort, som kan dokumentere vores velvalgte placering af anlæggene. Avlscenter Rønshauge ligger i en ådal i Trekantområdet omkranset af skov  og med lang afstand til nærmeste svineproduktion. Dette, kombinert med voers meget stringente holdning til smittebeskyttelse, har været en medvirkende årsag til, at besætningen har kunnet holde den høje sundhedsstatus op igennem årene.

Se generelt om Danmarks sundhedsstatus i SPF-systemet

Se generelt omkring vore smittebeskyttelse og besøgsregler .