Avlscenter Rønshauge er stolt partner i Danish Genetics

Bag Danish Genetics står en række af Danmarks mest erfarne avlere, opformeringer, forhandlere og udenlandske partnere. Med 100 års erfaring inden for professionel svineavl kombineret med genetisk ekspertise i absolut verdensklasse er Danish Genetics et stærkt avlsselskab på det globale marked for svineproduktion.

Besøg Danish Genetics
Nyt navn, samme erfaring

Partnerne i Danish Genetics har alle været involveret i avlsarbejdet i mange årtier og har tidligere været betydningsfulde besætninger i det tidligere DanAvl system. På baggrund af opsplitningen af DanAvl er vi nu samlet i en endnu stærkere konstellation – Danish Genetics.

Med erfaring og nytænkning har vi skabt et avlsprogram i verdensklasse, der løfter svineavl world wide. Vi tager afsæt i vores genetiske fundament og kombinerer det med state of the art forskning og teknologier med verdens førende eksperter. Sådan løfter vi svinegenetik og svineavl til next level.

Et avlsprogram i verdensklasse med førende genetikere

Et solidt fundament af 100 års erfaring kombineret med state of the art teknologier og verdens førende genetikeksperter er ingredienserne i et af verdens stærkeste og mest innovative avlsprogrammer.

Danish Genetics’ samarbejdspartner på det genetiske arbejde i avlsprogrammet er Roslin Technologies ved Edinburgh University, der er anerkendt i hele verden som førende inden for genetisk forskning, bioteknologi og genomisk selektion. Med over 500 videnskabelige medarbejder besidder Roslin Technologies en enorm kapacitet inden for genetisk forskning og sammen med Danish Genetics sættes nu en ny dagsorden for vores avlsdyrs genetiske udvikling.

Med Roslin Technologies som genetisk partner kan Danish Genetics ikke blot følge udviklingen, men vi kan gå forrest og præge fremtidens svineavl.

100% Genomisk selektion er blandt andet rygraden i Danish Genetics’ solide og pålidelige avlsprogram, der kontinuerligt forbedres af Danish Genetics’ erfarne genetikere og videnskabelige teams hos Roslin Technologies. Det betyder, at vi sikrer avlsdyrenes genetiske værdi og går forrest i udviklingen af hurtigere avlsfremgang med førende gennemslagskraft.

Vores avlsdyr bliver hele tiden bedre med den førende teknologi

Roslin Technologies er Europas førende eksperter inden for genomisk selektion. Genomisk selektion er et ekstremt effektivt værktøj til at sikre avlsfremgang ved at udvælge de bedste avlskandidater. Viden om det enkelte avlsdyrs DNA-markører bruges til mere nøjagtigt at forudsige, hvor sandsynligt det er, at et avlsdyr vil videregive en bestemt egenskab. Og ud fra DNA-markører bestemmes det enkelte dyrs avlsværdi for de enkelte egenskaber.

Det sikrer et solidt grundlag til at afgøre hvilke avlsdyrskandidater, der skal selekteres i avlsbesætninger til at udgøre den kommende generation, der genetisk vil skabe de bedste resultater i forhold til de egenskaber, der avles efter.

LÆS MERE OM ROSLIN TECHNOLOGIES

100 procent PRRS-negativt avlsprogram og tilhørende KS-program

Helt unikt har Danish Genetics som de eneste i Danmark sat det som krav, at avlsprogrammet og det tilhørende KS-program skal være 100 procent PRRS-negative. Det betyder, at alle besætninger i Danish Genetics er garanteret PRRS-negative, og at alle orner på vores KS-stationer kommer fra PRRS-negative avlsbesætninger. På denne måde går Danish Genetics forrest i forhold til sundhed og sikrer kunderne sæd udelukkende fra PRRS-negative orner.

Forsat en del af det danske sundhedsprogram SPF SUS

Alle besætninger under Danish Genetics er godkendte SPF SUS-besætninger og indgår i det unikke danske sundhedsprogram SPF SUS.
Det danske SPF SUS-system blev etableret i 1971 og er et af verdens førende sundhedssystemer. Systemet er bygget op omkring faste regler for smittebeskyttelse, sundhedskontrol og transport af svin. Vores kunder er sikret en dokumenteret sundhedsdeklaration ved køb af Danish Genetics sæd eller avlsdyr.