Avlsarbejde er en videnskab

Vores omfattende avlsarbejde tager udgangspunkt i Danish Genetics' stærke avlsprogram.
Programmet er udviklet i samarbejde med førende genetikere hos Roslin Technologies ved Edinburgh University, der er en central aktør i udviklingen af genetiske avlsarbejde og med helt fremme, hvad angår den nyeste research, viden og ekspertise. Virksomheden er førende inden for genetik, genomisk selektion og bioteknologi på verdensplan.

kontakt os for mere information

Som en væsentlig del af avlsarbejdet på Rønshauge opsamler vi en omfattende mængde rådata på vores genetiske avlsdyr. Udvælgelsen af hvilke data, der bliver opsamlet, bestemmes af avlsmålene i Danish Genetics. Alle disse data bliver analyseret og bearbejdet af Roslin Technologies, så vi sikrer, at vi bliver ved med at have genetik og avlsdyr i verdensklasse.

Avlsmål

Succes med et avlsprogram ligger ikke kun i udformningen af programmet, men også i hvilke avlsmål, der sættes. Vi ønsker konstant fremgang i avlsmålene for at sikre maksimeret profit for vores kunders svineproduktion.

Avlsmål der skaber økonomisk afkast

Avlsmålet er et samlet udtryk for de egenskaber, vi ønsker at forbedre i de respektive racer, vi arbejder med gennem hele avlsarbejdet.

Hos Avlscenter Rønshauge fastsættes avlsmålene som udgangspunkt ud fra økonomiske hensyn hos både svineproducent og slagteri. Dette er helt unikt world wide og betyder, at vi forholder os til hele værdikæden helt fra det genetiske afsæt til fødevareproduktion.

Vores avlsmål og avlsprogram er opsat for at optimere vores kunders forretning og skabe mest muligt profit i deres svineproduktion. Krav, lovgivning og behov skifter, og vi sørger for, at vores avlsprogram følger med.

Vi er løbende i gang med analyser af vores avlsdata, hvor vi sammenholder disse data med markedsanalyser, så vi kan afgøre, om der er behov for at tilpasse avlsmålene fremadrettet, eller om der er evidens for at tilføje helt nye avlsmål til gavn for vores kunders svineproduktion.

Vi tager afsæt i vores genetiske population og de egenskaber, vi hidtil har avlet efter. Det drejer sig f.eks. om tilvækst, foderudnyttelse, levendefødte, kødprocent, holdbarhed og styrke. Men i det omfattende udviklingsarbejde, der er sat i gang i samarbejde med Roslin Technologies, gennemgår vi allerede vores egenskaber og avlsmål for i tæt dialog med vores kunder at afgøre hvilke nye egenskaber, der vil skabe økonomisk avlsfremgang med direkte gennemslagskraft for vores kunder.

Avlsdyrsindeks er nøglen

Som resultat af genetikernes bearbejdning af den løbende dataopsamling i vores avlsproduktion, fastlægges avlsdyrenes individuelle produktionsøkonomi på baggrund af en beregnet Avlsværdivurdering, i daglig tale kaldet avlsdyrsindeks. Avlsdyrsindekset er nøglen for den selektionsmæssige udvælgelse af de bedste avlsdyr til de kommende generationer. Vi beregner avlsdyrsindeks på samtlige dyr i avlsprogrammet ud fra en sammensætning af avlsdyrets egne data og data fra avlsdyrets slægtninge.