Smittebeskyttelse

Vi bruger enormt mange kræfter på at opretholde vores høje sundhedsniveau qua vores meget restriktive politik på hele smittebeskyttelsesområdet. Hele vores interne smittebeskyttelsesplan omfatter 8 sider tæt skrevne forholdsregler - alle vore medarbejdere og samtlige samarbejdspartnere holdes løbende opdateret herom.

Gæstebesøgsregler 

Velkommen på Rønshauge
48 timers karantæne efter kontakt med andre svin
48 timers karantæne efter besøg i udlandet

Alle underskriver gæstelisten og flybilletter/ hotel kvitteringer forevises på forlangende af personalet på Avlscenter Rønshauge A/S.
Al adgang af både personale og alle gæster sker via brusebad i vore omklædnings faciliteter.

Transporter

Alle eksterne transporter sker kun efter forud aftale og har mindst 48 timers karantæne fra sidste pålæsning.
Enhver tvivl om korrekt rengøring af lastbiler medfører øjeblikkelig afvisning og ingen adgang igennem porten, og disse vil blive indrapporteret.
Alle biler bliver personligt kontrolleret ved vores vejbom, hvor vi modtager kopi af vaskerapport.

Følgende områder i internsmittebeskyttelse

Vejbomsanlæg med koder
Specielle karantæneregler for samarbejdspartnere og deres grej
Specielle indleveringsregler for materialer og hjælpestoffer
Specielle forholdsregler ved byggeentrepriser på Rønshauge for samtlige leverandører
Introduktionsansvar og info til alle medarbejdere og test heraf
Udvidet gnaverbekæmpelsesordning
Vaske- og desinfektionsprocedure af alle ramper og interne biler
Håndtering af udlevering af  avlsdyr og alle andre hjælpestoffer
Gylle- og fodertransporter til og fra anlægget
Daka og døde dyrs afhentninger

Med andre ord så yder vi en 150% indsats på dette område, således vi kan sikre vore kunder – World Wide – avlsdyr med en ekstrem høj og konstant sundhed, kombineret med en super genetik.

Se generelt om Smittebeskyttelse i SPF-systemet.

Bemærk at både SUS of SPF sundhedskontrollen er helt uvildig i enhver sammenhæng og dette er en stor tryghedsfaktor for alle vore kunder.