Skovdrift

Vi har ca. 150 Ha skov med en skønnet fordeling på ca. 70% løvskov og 30% nåleskov. Vores skovdrift er baseret på en længerevarende investeringshorisont og vi må erkende, at denne aktivitet hos os er langt den sværeste at skabe en fornuftig afkastningsgrad på.

Skovdriften er fordelt på flere lokaliteter rundt i Trekantområdet og vi indhenter den løbende rådgivning fra skovdyrkerforeningen Syd og Hede Danmark til alle vore beplantninger.

Selve driften forestås både af ovennævnte og os selv. Ren maskinel fældning og rydning er altid udliciteret, mens vi selv varetager mange mindre udslæbningsopgaver. Dette er en god udnyttelse for vort markmandskab i de stille perioder.

Vi har lagt rigtig mange kræfter i at få alle vore skovveje og grøfter opdateret og op i en super stand, således man altid kan færdes frit i skovene i bil og til fods. Den største og første glæde jeg har i en skov er, hvis adgangsforholdene er i orden. Det billiggør alle arbejdsprocesser i den løbende omdrift af skovene.

I det forgangne år har vi solgt en del asketræer til Kina og en del nåletræ til hjemmemarkedet.
Vi har en del nyplantede nål og løv kulturer fra 2011 og 2012, som der skal værnes om i den kommende vinter.

Jagt & revirpleje

Jagt og naturpleje er en del af vores kultur og er uløseligt forbundet med driften af vore ejendomme. Vi vægter at forholdet mellem jagt og naturpleje sker på en sund afbalanceret måde, hvor man i vores terminologi skal ”yde før man kan nyde”. Dette sker ved, at vi året rundt udfører en omfattende naturforvaltning til glæde for hele dyrelivet på ejendommene.

Markdrift

Vores markdrift er etableret i privat regi - der er ca. 650 ha, hvoraf de ca. 150 ha er skov. Derforuden har vi ca. 200 ha i pasningsordning med mere.