Markdrift

Vores markdrift er etableret i privat regi - der er ca. 650 ha, hvoraf de ca. 150 ha er skov. Derforuden har vi ca. 200 ha i pasningsordning med mere.

VI KØRER EN 4 MARKS DRIFT MED PRODUKTION AF SALGSAFGRØDER:

Brødhvede
Maltbyg
Vinterbyg
Vinterraps

Vi har tidligere haft en meget stor frøavlsproduktion her på stedet, men den er blevet fravalgt pga. manglende konkurrencedygtighed over for de øvrige afsætningsmuligheder.

Vi beskæftiger ca. 2-3 mand i markbruget og denne bemanding varetager ligeledes også alle grisetransporter, som skal køres væk fra Rønshauge til ekstern brug samt varetagelsen af hele smittebeskyttelsesplanen på udlevering af dyr. Det er en meget stor opgave rent logistisk.

Maskinparken er løbende tilpasset behovet og vedligeholdelsen heraf varetages af markens bemanding. Vi forsøger at udføre alle de største og primære opgaver med egne maskiner – ellers har vi et godt samarbejde med vores lokale maskinstation til resten.

Skovdrift

Vi har ca. 150 Ha skov med en skønnet fordeling på ca. 70% løvskov og 30% nåleskov. Vores skovdrift er baseret på en længerevarende investeringshorisont og vi må erkende, at denne aktivitet hos os er langt den sværeste at skabe en fornuftig afkastningsgrad på.

Jagt & revirpleje

Jagt og naturpleje er en del af vores kultur og er uløseligt forbundet med driften af vore ejendomme. Vi vægter at forholdet mellem jagt og naturpleje sker på en sund afbalanceret måde, hvor man i vores terminologi skal ”yde før man kan nyde”. Dette sker ved, at vi året rundt udfører en omfattende naturforvaltning til glæde for hele dyrelivet på ejendommene.