Jagt & revirpleje

Jagt og naturpleje er en del af vores kultur og er uløseligt forbundet med driften af vore ejendomme. Vi vægter at forholdet mellem jagt og naturpleje sker på en sund afbalanceret måde, hvor man i vores terminologi skal ”yde før man kan nyde”. Dette sker ved, at vi året rundt udfører en omfattende naturforvaltning til glæde for hele dyrelivet på ejendommene.

Naturpleje er en vedvarende opgave, som man aldrig afslutter. Det er en proces, hvor vi løbende fornyer og forbedrer de mange forskellige biotoper, der findes på ejendommene. Vi prioriterer den biologiske mangfoldighed, hvor der er rum og plads til at planter og pattedyr kan trives. Vi har en sund og stærk råvildtbestand. Vi har konstant fokus på at pleje og forbedre sundheden af vores råvildt. Dette sker bl.a. ved fodring året rundt og ved at vi selektivt afskyder et passende antal hun- og handyr hvert år. På vore klippede arealer oplever vi en talstærk bestand af harer. Et af vore indsatsområder er udvikling af attraktive biotoper til fuglevildtet og her oplever vi stabile bestande af ænder, agerhøns og fasaner.

Skovdrift

Vi har ca. 150 Ha skov med en skønnet fordeling på ca. 70% løvskov og 30% nåleskov. Vores skovdrift er baseret på en længerevarende investeringshorisont og vi må erkende, at denne aktivitet hos os er langt den sværeste at skabe en fornuftig afkastningsgrad på.

Markdrift

Vores markdrift er etableret i privat regi - der er ca. 650 ha, hvoraf de ca. 150 ha er skov. Derforuden har vi ca. 200 ha i pasningsordning med mere.