EVA - Indavlsstyringsprogram

En anden gevinst ved genomisk selektion er, at indavlen mindskes. Det nuværende avlssystem har en tendens til at koncentrere avlen på få familier, hvilket medfører mere indavl. Med genomisk selektion kan man bedre udvælge de bedste dyr på tværs af familier og dermed få mindre indavl.

EVA (EV olutionary Algorithms) er et software-program, der er udviklet på Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet, og som kan maksimere avlsfremgangen, samtidig med at indavlsstigningen kontrolleres. Det er et unikt avlsstyringsredskab. DanAvl er foreløbig det eneste svineavlsselskab, som bruger det, for at undgå de negative effekter af indavl.