Besøgsreglement

Er du mulig kunde? Så er du meget velkommen til at besøge Avlscenter Rønshauge.

I forbindelse med besøg har vi nogle faste og helt klare regler, der skal overholdes.

  • Karantæneregler: Du skal have været mindst 48 timer i Danmark uden kontakt med svin. Du skal være klar til at vise dokumentation i form af hotelregninger på forlangende.
  • Når du kommer til Avlscenter Rønshauge stopper du ved vores bom og oplyser dit navn og lukkes herefter ind.
  • Du henvender dig umiddelbart til administrationen for indskrivning.
  • Herefter vil du blive instrueret i bad og omklædningsregler for besøget.
  • Efter bad er du klar til at besøge vore stalde og du får som udgangspunkt en grundig indføring i Avlscenter Rønshauges historie og muligheder på den genetiske side. Du får en rundvisning i stalden…  evt. med et udleveret kamera… og forevist de udvalgte avlsdyr
  • Besøget afslutter vi med kaffe eller frokost, hvor du får mulighed for afsluttende spørgsmål. Vi lægger dine fotos over på et USB-stik, som du får med hjem.
  • Har du flere spørgsmål kan du naturligvis altid kontakte os.