Avlsmål

Avlsmålet fastsættes som udgangspunkt ud fra hovedhensyn til økonomien hos både svineproducent og slagteri, hvilket er helt unikt worldwide. Avlsmålet er fastsat ved at tage udgangspunkt i produktionen af slagtesvin i en dansk kombineret smågrise- og slagtesvineproduktion. Videncenter for Svineproduktion fastsætter avlsmålet for de tre racer i DanAvl og avlerne udmønter disse beslutninger.

Avlsmålet er et samlet udtryk for de egenskaber, man ønsker at forbedre i de respektive racer gennem hele avlsarbejdet.
Egenskaber i avlsmålet skal opfylde følgende krav:

 • De skal have produktionsøkonomisk betydning.
 • Den økonomiske værdi af egenskaberne skal kunne fastlægges.
 • De skal være arvelige.
 • De skal kunne måles, direkte eller indirekte.

Generelt gælder at jo flere egenskaber der medtages i et avlsmål, jo mindre bliver fremgangen pr. egenskab. Den samlede økonomiske værdi af fremgangen i egenskaberne i avlsmålet kan derimod blive større. Derfor sammensættes avlsmålet af den kombination af egenskaber, der giver størst mulig værdi.
Avlsmålet i DanAvl indeholder i øjeblikket følgende egenskaber:

 • Daglig tilvækst
 • Foderudnyttelse
 • Kødprocent
 • Styrke
 • Slagtesvind
 • Holdbarhed (af søer)
 • Kuldstørrelse (levende grise pr. kuld efter 5 dage)

Der er forskellige avlsmål for orneracen Duroc og hundyr-racerne Landrace og Yorkshire, da det ikke er nødvendigt med frugtbarhedsegenskaber i handyrracen. Med jævne mellemrum revideres de økonomiske værdier, samt hvilke egenskaber, der skal indgå i avlsmålet. Seneste revision er gennemført i 2013.

Indexvægtning af avlsmål Duroc

Egenskaberne for orneracen Duroc og fordelingen af den genetiske fremgang (målt som økonomi).

Indexvægtning af avlsmål LL/YY

Egenskaberne for so-racerne Landrace og Yorkshire og fordelingen af den genetiske fremgang (målt som økonomi).